Pleeggezin

Pleeggezin: of heeft u meer tijd als pleeggezin voor papfleskittens. Neem contact op via het contactformulier.

Met alle kandidaat-opvanggezinnen zal een kennismakingsgesprek gemaakt worden. Dit om de nodige info te verschaffen en om op vragen te kunnen antwoorden. Nadien is enige bedenktijd vanzelfsprekend geen probleem. Opvanggezin worden is het aangaan van een engagement, we willen dus dat dit een weloverwogen keuze is. Alle gezinsleden dienen hier dan ook achter te staan.

Een contract beschrijft de samenwerking tussen de Poezenboot enerzijds en het opvanggezin anderzijds. De Poezenboot voorziet de voeding, onderhoudsbenodigdheden en alle medische zorgen voor de dieren die verblijven in het opvanggezin. Het materiaal blijft eigendom van de Poezenboot. Extra’s dat het opvanggezin op eigen initiatief aankoopt worden niet vergoed. Wanneer je start bij de vzw, kan je materiaal in bruikleen krijgen. Het gaat dan om volgende zaken: kooi, kattenbak, eet en drinkpotjes, dekens of kussens, droogvoer en natvoer, krabpaal en transportbakje. Dit materiaal dient uiteraard met zorg gebruikt te worden. Bench en kattenbak worden door het opvanggezin ontsmet wanneer er nieuwe katten komen, mandjes en dekentjes worden gewassen. Wanneer je niet langer opvanggezin bent voor de vzw, dient het materiaal dan ook teruggegeven te worden.

Bij problemen dient het opvanggezin zo spoedig mogelijk contact op te nemen de Poezenboot. De Poezenboot zal van haar kant tweewekelijks het opvanggezin zelf contacteren ter bespreking of een plaatsbezoek.

Er kan gevraagd worden de poezen voor één dag terug te brengen naar de Poezenboot. Dit voor de verplicht uit te voeren sterilisatie en andere medische ingrepen. Nadien willen we de dieren graag nog 1 week ter herstel in hetzelfde opvanggezin houden.

Voor de adoptie worden de Poezen teruggebracht naar de Poezenboot, vanwaar alle adopties verlopen. De registraties van alle dieren wordt integraal uitgevoerd door medewerkers op de Poezenboot.