Lid worden

Misschien wordt u graag lid van onze vereniging. Onze leden krijgen ons driemaandelijks magazine toegestuurd. Daarin staan al onze acties vermeld, alsook de bijzondere gebeurtenissen. Uw lidmaatschap zorgt ervoor dat wij onze werking voor de noodlijdende dieren kunnen verderzetten en uitbouwen.

Dieren hebben onze steun nodig, want er zijn nog steeds te veel dieren die achtergelaten worden en in asielen verblijven. Dit zowel in België als in Europa. Ook zijn er nog steeds te veel dieren die mishandeld worden. Denk hierbij aan de broodfok, die zowel op eigen bodem als in Oost-Europa voor veel ellende zorgt. Wij zijn enorm bekommerd om de grote aantallen zwerfdieren die in heel Europa ronddolen terwijl de broodfok zo gretig floreert.

Wij hopen u te kunnen betrekken bij onze werking en wij hopen dat u zich daartoe geroepen voelt. Want zoals u weet, kunnen we niet werken zonden jullie steun. Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in ons ledenbestand.

Ik word nu voor één jaar Erelid van IOFPA-De Poezenboot voor 70 euro.

Ik word nu voor één jaar Steunend Lid van de IOFPA-De Poezenboot voor 35 euro.