Almost Home

“WIJ GAAN DE EERSTE BELGISCHE QUARANTAINE VOOR HUISDIEREN BOUWEN

  • In navolging van de vele dieren die nodeloos ingeslapen werden door het favv. 😿
  • In navolging van de strijd van Katje Lee om hem in leven te houden. 🐈
  • In navolging van onze klacht, gericht aan het federaal parlement, voor het ontbreken van dergelijke regelgeving:

Kunnen we jullie na maanden stilzwijgen het prachtige nieuws brengen dat:

‼️WIJ GAAN DE EERSTE BELGISCHE QUARANTAINE VOOR HUISDIEREN BOUWEN. ‼️

Onze quarantaine zal de naam ALMOST HOME krijgen en zal een tussenstop zijn voor alle dieren van particulieren of non profit-organisaties die een huisdier ons land binnenbrengen die nog quarantaine voor Rabiës nodig heeft.

Wij zijn een organisatie waar dierenartsen deel van uitmaken. IOFPA – De Poezenboot heeft 25 jaar ervaring in asielhouden. Wij hebben praktische ervaring met buitenlandse zwerfdieren die vanuit risicogebieden komen. Wij beschikken over een heel ruime kennis als het gaat over de ziekte Rabiës.

In Juli 2020 legden wij klacht neer omtrent de ontoereikende werking van het FAVV en de dienst Dierenwelzijn m.b.t. de invoer en regulering van gezelschapsdieren. Deze klacht werd neergelegd zowel op Federaal als Vlaams niveau. Het betrof ministers Ducarme (FAVV) en Ben Weyts (Dierenwelzijn). De klacht betrof de Rabiëswaanzin, Europese zwerfdieren, broodfok en integriteitsproblemen bij de betrokken diensten. De volledige klacht kan u nalezen op https://iofpa.be/opiniestukken/

Van de Federale overheid hebben we nog geen officieel schrijven ontvangen maar krijgen we duidelijke signalen dat onze vraag naar wetenschappelijke ernst bij de bescherming van mens en dier ten opzichte van Rabiës grondig is doorgelezen. Hiervoor willen we minister Ducarme (FAVV) van harte bedanken om deze bangmakerij en waanzin ten opzichte van Rabiës en klopjacht op dieren een halt toe te roepen, en vooral dat minister Ducarme zo snel werk maakt om de noodzakelijke regelgeving tot een quarantaine met alle ernst op te stellen.

Ook het Wetenschappelijk comité van het FAVV heeft ons positief verrast: ethiek zonder wetenschap is blind, wetenschap zonder ethiek is kreupel. Hun analyse over Rabiës bracht lang verloren kennis terug voor vele bevoegde ambtenaar-dierenartsen.

Jammer genoeg moeten we ook meedelen dat we van de Vlaamse overheid wel een definitief antwoord hebben ontvangen, dan vooral uit de mailbox van minister Ben Weyts. Bij het lezen van het antwoord van minister Weyts blijven we op onze honger zitten. Wij bekijken nu welke stappen wij verder zullen ondernemen.

Van minister Weyts verwachten wij dat hij aandacht schenkt aan de verdachtmakingen die wij opvingen over de dienst Dierenwelzijn en dat hij de audit van 2017 over zijn eigen dienst dierenwelzijn leest. Deze audit over de dienst dierenwelzijn is negatief en de integriteit van de ambtenaren is niet te waarborgen.

De druk op de rashonden is immens groot! Maar de minister geeft de bevolking geen andere keuze dan het kopen van een rashond! Ons onbegrip is groot dat minister Weyts resoluut kiest voor 30.000 geïmporteerde broodfokpups, genetisch verzwakt en met alle gekende dierenmishandeling vanuit Oost-Europa. In delen van Europa lopen miljoenen pups op straat. Zij hebben geen Rabiës, zij zijn genetisch divers en hun adoptie staat gelijk aan het redden van hun leven. Net deze instroom wilt minister Weyts verder beperken. Dat is onlogisch op elk vlak: dierenwelzijn, genetica, ethiek en marktaanbod. Kopen of adopteren moet een vrij keuze kunnen blijven, maar nu krijgt de broodfok de volledige markt van minister Weyts.

Natuurlijk wachten we nog op het officieel verschijnen van dit KB in het staatsblad om onze quarantaine ‘Almost Home’ effectief te openen. Ondertussen bereiden we alles nauwgezet voor. Locatie, financiering, opbouw, procedures, voorschriften en beleid.