ALMOST HOME

Wat doet IOFPA in Griekenland?

ALMOST HOME van IOFPA steunt de adoptie van Europese zwerfdieren. Zwerfdieren horen niet op straat. Wij steunen hulpverlening voor dieren op straat en moedigen alle mensen aan om dieren in nood te helpen. Via onze Almost Home werking trachten wij zoveel mogelijk Europese zwerf- en asieldieren te redden en de dierenmishandeling ter plaatste te bestrijden via educatie en sensibilisering.

Jaarlijks komen duizenden broodfokpups vanuit Oost-Europa het land binnen. Maar intussen dwalen honderdduizenden pups door de straten van Europa. Zij sterven veelal jong. In Spanje zaten in 2020 meer dan 330.000 jonge honden in hun asielen. Grotendeels van die dieren werd nooit geadopteerd maar gedood.

Sensibilisering. Dit is een lange termijn visie, een mentaliteitswijziging bij de plaatselijke bevolking. Wil men iets veranderen, dan moet men vooral deze denkwijze veranderen. De dieren dumpen, afslachten, wegsturen of vergiftigen is dan ook een ingeburgerde mentaliteit in veel Europese landen. Sensibilisering is een moeilijk deel in onze werking omdat het lastig is de denkwijze te veranderen van mensen. Bovendien zijn er weinig controles of straffen van de overheid uit om het leven van de honden te verbeteren.

Sterilisatie van de honden ter plaatse. Hier willen we als organisatie een voorbeeld zijn. Het zijn de massale sterilisatie acties van organisaties die op termijn hun vruchten zullen afwerpen. Iedereen kent het verhaal: één hond krijgt per jaar zo een 7 pups en deze 7 pups waarvan de helft vrouwtjes krijgen na een dik jaar ook elk 7 pups. Stel u dan voor wat er gebeurt in steden zoals Athene waar het aantal straathonden wordt geschat op de 500.000 exemplaren. De sterilisaties die wij laten uitvoeren kosten ons 150 euro per hond. De operatie wordt uitgevoerd door een dierenarts ter plaatse of gebeurt door de dierenartsen van de IOFPA.

Er is ook een opvangcentrum in het dorpje Perdika in Griekenland. Daar worden verschillende categorieën honden opgenomen. Eerst en vooral dient het opvangcentrum als quarantaineverblijf na de verplichte Rabiësvaccinatie. Ook gecastreerde honden worden er opgevangen en verzorgd na hun ingreep. Vaak nog te jonge pups, krijgen er de fles tot ze oud genoeg zijn om zelfstandig te eten.  Ook andere gekwetste, uitgehongerde en mishandelde dieren krijgen er de kans om weer op  krachten te komen, mee te reizen naar België en op zoek te gaan naar een nieuw warm gezin. Dit opvangcentrum was een noodzakelijke schakel in onze werking. Pas als de honden voldoende zijn aangesterkt, vrij zijn van parasieten en drie weken gevaccineerd zijn,  kunnen ze naar België worden getransporteerd.

En natuurlijk is er de adoptie van deze zwerfhonden in nieuwe families. Het is onmogelijk al deze honden te plaatsen in Griekenland door het overaanbod dat ze daar reeds hebben. Deze honden worden door ons overgebracht naar België en geplaatst in België en Nederland.

Is het invoeren van zwerfhonden geen gevaar voor de eigen asieldieren?

Door het feit dat wij vooral jonge honden overbrengen, hopen wij meer een concurrent van broodfokkers te zijn. Veel mensen nemen liever een pup in huis. Pups vind je minder in asielen, daardoor gaan veel mensen naar een handelaar om een pup te kopen. De mensen die liefst een pup in huis halen, kunnen dit ethisch verantwoord doen door een buitenlandse zwerfpup in huis te halen.

Belgische asielen klagen dat ze amper mensen zien en wijten dit aan het feit dat ze meestal alleen volwassen honden hebben van de “gevaarlijke rassen”. Het aanwezig zijn van buitenlandse honden, pups en kleine rassen, zal de asieladopties en asielbezoeken in België aantrekkelijker maken. Hoe meer mensen er naar een asiel getrokken worden, des te beter is dat voor alle asieldieren. Zo krijgt elke hond meer kans op adoptie.

Voor meer info bel Heike: 0472/39.91.83