Algemene voorwaarden

IOFPA De Poezenboot zoekt de ideale thuis voor gevonden en afgestane katten. Vanuit die optiek gaan we op zoek naar geschikte adoptanten waarvan we geloven dat ze de beste thuis kunnen bieden aan de kat(ten) in kwestie. In de hele adoptieprocedure staat de kat centraal en tijdens een gesprek zullen we via een aantal vragen dan ook nagaan wat de verwachtingen zijn van u en uw gezin en of u alles kan geven waar de kat nood aan heeft.

Voorwaarden voor een adoptie:

 • De adoptant verbindt zich ertoe om het dier goed te verzorgen, steeds te voorzien van goede en volwaardige voeding en vers drinkwater.
 • Indien het dier ziek is, het slachtoffer werd van een ongeval of een operatie moet ondergaan, moet de adoptant een dierenarts inschakelen en instaan voor de kosten.
 • Indien dit nog niet gebeurd is, dient het dier zijn herhalingsvaccinatie te krijgen maximaal 1 maand na de eerste vaccinatie. Het dier moet jaarlijks gevaccineerd en indien nodig ontvlooid/ontwormd worden.
 • IOFPA De Poezenboot IVZW is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie.
 • IOFPA De Poezenboot IVZW heeft steeds het recht om contact op te nemen met de adoptant in persoon of via telefoon/e-mail. De adoptant verbindt zich binnen de 2 weken na adoptie contact op te nemen met IOFPA De Poezenboot IVZW omtrent de toestand van het dier.
 • Reserveringskosten en adoptiebijdrages worden niet terugbetaald, het betaalde bedrag is immers een bijdrage in de onkosten en geen aankoopsom.
 • IOFPA De Poezenboot IVZW verklaart dat ieder dier steeds werd onderzocht door een erkende dierenarts.
  Adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk vastgesteld konden worden. Adoptant verbindt zich ertoe om in dat geval IOFPA De Poezenboot IVZW onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Indien men niet meer voor het dier kan zorgen, dient men eerst contact op te nemen met IOFPA De Poezenboot IVZW, waar voor een oplossing gezorgd kan worden. Indien men een duo adopteerde, mogen zij niet zonder voorafgaandelijk akkoord van IOFPA De Poezenboot IVZW gescheiden worden. Bij IOFPA De Poezenboot IVZW geadopteerde katten mogen niet doorverkocht of weggegeven worden zonder toestemming van de organisatie.

Om een deel van onze dierenartskosten te vergoeden vragen we een adoptiebijdrage van 165 euro: De kat is door ons ontwormd, ontvlooid, 1x gevaccineerd tegen Kattenziekte, kattenniesziekte en kattenleucose, gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt & geregistreerd. Een volwassen kat wordt ook getest op Fiv & Felv.

Algemene voorwaarden voor leden die een ledenbijdrage betalen:

 • Alle rechtspersonen zijn toegelaten om lid te worden van IOFPA De Poezenboot IVZW. Hiervoor dienen zij een bedrag van 35 euro of 70 euro per jaar te betalen aan IOFPA De Poezenboot IVZW.
 • Wanneer het lidgeld betaald is, is er slechts 14 dagen de mogelijkheid om af te zien van het lidmaatschap. Daarna is er geen mogelijkheid tot terugbetaling van het lidgeld.
 • Leden mogen in ‘de mate van haalbaarheid’ tot 4 maal per jaar een tijdschrift verwachten via de post en krijgen een lidkaart toegestuurd.