Katten ter adoptie

Om een poes te adopteren, hebben we vooraf een gesprek met de kandidaat adoptant.  Dan gaan we na welk dier het best bij u past. U kan hiervoor van woensdag tot en met zaterdag terecht op de Poezenboot tussen 13.30u en 18u. U kan hiervoor een online afspraak maken.

De meeste dieren hebben medische zorg nodig. We krijgen frequent verwonde en gekwetste, zieke, vermagerde en mishandelde dieren binnen. Soms is er een lange revalidatie nodig. Ook kittens die veel te jong achtergelaten worden, krijgen bij ons de papfles tot ze zelfstandig kunnen eten. 

Wanneer de dieren gezond, hersteld en/of groot genoeg zijn, worden ze allen ontwormd, ontvlooid en gevaccineerd. Een week later worden ze gesteriliseerd/gecastreerd en voorzien van een microchip.  De kittens worden gesteriliseerd/gecastreerd vanaf 10 weken.

De prijs voor een kater of kattin bedraagt: 195 euro.

In deze prijs zitten de dierenartskosten, waaronder de sterilisatie kattin of castratie kater, vaccinatie, chippen, registratie bij CAT-ID en ontworming en ontvlooiing. Maar ook de werkingskosten, zoals de huisvesting, transport, communicatie en research.

Dagelijks komen er katjes bij of worden er katjes geadopteerd. Door de jaarcyclus van onze veelvoorkomende straatkat, de Felis vulgaris, worden de kittens vooral geboren in de lente- en zomermaanden. Van juni tot november komen dan ook het merendeel van de jonge kittens op de Poezenboot terecht. De verzorging en administratie vraagt heel veel van onze vrijwilligers zodat het online plaatsen van de kittens makkelijkst via aankondigingen via facebook verloopt.